ขอเชิญร่วมกันหาแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 1

ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-16.00 น.  ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ถนนแจ้งวัฒนะ 

 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
งานนี้ไม่มีค่าใข้จ่ายใดๆ
สนใจร่วมงานโทรลงทะเบียนได้ที่ 02-618-7781-4
25590711 0

Timber by EMSIEN-3 LTD