บ่ายวันนี้(๑๙ พ.ค. ๒๕๕๙) เวลา ๑๔.๐๐น. ท่านพระราชบัณฑิต (ธรณิศ ชาคโร) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมเต็นท์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พระครูปลัดกวีวัฒน์ เลขนุการ การจัดงานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำเยี่ยมชมละอธิบาย กิจกรรมต่างๆ ภายในงาน

 

 

 

 

credit : http://www.budpr.org/

 

Timber by EMSIEN-3 LTD