เช้าวันนี้ได้จบลงไปแล้วกับกิจกรรม ตอบปัญหาวิชาการทางพุทธศาสนา สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยท่านพระศรัรัชมงคล บัณฑิต มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมและเป็นคณะกรรมการตัดสินในวันนี้ สำหรับกิจกรรมตอนบ่าย จะเป็นการตอบปัญหาวิชาการทางพุทธศาสนา สำหรับอุดมศึกษา คำถามจะยากขนาดไหน หรือ นักศึกษามหาวิทยาลัยใดจะชนะเลิศมาเยี่ยมชมกันได้ในบ่ายนี้ครับ

 

 

 

 

credit : http://www.budpr.org/

 

Timber by EMSIEN-3 LTD