วันนี้ (๑๔ พ.ค.) เวลา๐๘.๐๐น. มีการเปิดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ เต็นท์ มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย ณ มณฑปพิธีท้องสนามหลวง โดย พระเมธาวินัยรส , ผศ.ดร. รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวถวายรายงานเปิดงานในครั้งนี้ มีประชาชนและเหล่านักเรียนนักศึกษาจำนวานมากมาร่วมพิธีเปิดงาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

credit : http://www.budpr.org/

Timber by EMSIEN-3 LTD